🚚 משלוחים חינם בקנייה ב₪250 ומעלה! 🚚תקנון האתר ותנאי השימוש בו

לקוחות יקרים/ות,

זהו תקנון האתר  www.asfanation.toys

ברוכים/ות הבאים/ות לחנות האינטרנט של "אספניישן", החנות שמחזירה אתכם/ן לילדות עם כל צעצועי האספנות הכי מדליקים ואלו שתמיד חלמתם/ן שיהיו לכם/ן!

שימוש באתר ו/או רכישת מוצרים מהאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בתקנון שלפניכם/ן. אנא קראו אותו בעיון.

האמור בתקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים באופן זהה.

 

הגדרות:

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים את הפירוש שרשום לצידם:

"האתר" - אתר האינטרנט שבכתובת www.asfanation.toys לרבות כל חלק ממנו.

"החברה" - אספניישן ע.פ. 300354875.

"המוצרים" - כל הפריטים המוצעים למכירה באתר.

"תוכן" - כל חומר המופיע באתר או חלק ממנו לרבות טקסטים, תמונות, מחירים, באנרים, סמלילים וכו'.

"משתתף" - גולש באתר.

"לקוח" - משתתף שרכש מוצר באתר והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי. / נותן השירות (דוגמת מערכת תשלום אלקטרונית או אפליקציית [יישומון] תשלום)

"טופס גילוי" – אישור הזמנה, מסמך המכיל את פרטי ההזמנה אשר בוצעה ע"י הלקוח ומכיל מידע כמו שם החברה, שם המוצר, זמן האספקה, ופרטים ותנאים נוספים החלים על העסקה.

 

כללי:

 1. האתר משמש כחנות מקוונת למכירת צעצועי אספנות, קומיקס וכו' והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה ו/או באמצעות ספק חיצוני המתפעל עבורה את האתר.
 2. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לסגור אותו לאלתר בכל זמן וללא הודעה מראש.
 3. תקנון זה מהווה מסמך חוקי לשימוש באתר ולביצוע הזמנות בו והוא בלבד מגדיר את היחסים בין משתמשי האתר והלקוחות לבין החברה.
 4. כל לקוח המשתמש באתר או מבצע רכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי קרא את התקנון והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וגם כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת למשתמשי האתר ו/או הלקוחות. השימוש באתר וביצוע רכישות בו יהיו תמיד בכפוף לתקנון העדכני בזמן השימוש ו/או ביצוע הרכישה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום / למנוע גישה ו/או לבטל את הזכות לבצע רכישות באתר, של לקוח המפר תקנון זה ו/או מנסה לפגוע בתקינותו והתנהלותו השוטפת של האתר ו/או מתנהל בצורה לא הולמת / חוקית.
 7. בכל הנוגע לפעילות המתבצעת באתר, רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעילות והפעולות שבוצעו. 
 8. תנאי השימוש בתקנון זה, אשר חלים על האתר ועל החנות המקוונת שבו, תקפים לגבי כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כגון טלפון נייד, וגם עבור כל אמצעי תקשורת כגון רשת האינטרנט או אחרים.
 9. מובהר בזאת, כי כל התוכן (טקסטים, תמונות, מידע, אייקונים, גרפיקה ועיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, קטעי צליל וקטעי וידאו וכיו"ב) המובאים באתר הם רכושה הרוחני הבלעדי של החברה. אין להשתמש, להעתיק, לסחור, להפיץ, להציג, לשכפל, לשדר, לפרסם, לבצע שינויים, ליצור עבודות נגזרות של תוכן זה וכל תוכן ומידע שמקורם באתר, ואין למכור אותם לצד שלישי, ללא רשות מפורשת ובכתב של החברה.
 10. החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים או שיווקיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר החברה אשר מובילים לאתרים אחרים.
 11. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור לגבי האתר, פעילותו, התקנון שלו ו /או המוצרים המוצגים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדוא"ל  contact@asfanation.toys
 12. ראשי הפרקים ושמותיהם הם לנוחות משתמשי האתר ולקוחותיו ואין להשתמש בהם לפרשנות התקנון.

  

תנאים לכשירות המשתמש באתר:

אדם רשאי להשתתף במכירות שבאתר אך ורק אם חלים לגביו כל התנאים הבאים במצטבר:

 • כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתתף קרא את תקנון האתר ואישר אותו בדרך שנקבעה באתר.
 • ברשות המשתמש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל.
 • ברשות המשתמש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. החברה רשאית למנוע ממשתתף שמסר פרטים לא נכונים לקחת חלק במכירות שהיא מבצעת במסגרת האתר.
 • המשתתף יזמין מוצרים לשימושו הפרטי בלבד ולא יסחר בהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בחברה, ו/או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי  הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.

 

תוכן האתר:

 • התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: “התוכן“) ניתנים לשימוש המשתמשים ולקוחות האתר כפי שהם (As Is) ומובהר, כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמש ולקוח. למשתמש ו/או ללקוח לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לטיב התוכן (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש/לקוח). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, ייתכן שהתוכן אינו שלם, ולחלופין יתכן שנפלו טעויות טכניות, שיבושים ואי-דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר – לרבות לגבי כל מוצר, שירות או מידע על מבצעים.
 • באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה, לרבות קישורים שנועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של משתמשי ולקוחות האתר. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש / לקוח ייעשה באחריותם בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. החברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתוכנם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו המלצה על אותו אתר, עידוד התוכן שבו או פרסומו. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.
 • ייתכן כי יוצגו מודעות פרסומיות ושיווקיות במהלך השימוש באתר. החברה אינה  שולטת בתוכן ובתדירות הצגת הפרסומות, אינה אחראית לתוכן של הפרסומות הללו, אינה מעודדת או תומכת בו, ואינה ממליצה באופן ישיר או עקיף על צריכת התכנים ו/או השירותים המפורסמים.
 • החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב, שייגרמו למשתמשי האתר או לרכושם עקב כך.

מוצרים באתר:

 • חנות האינטרנט מכילה מאות מוצרים. מלאי המוצרים אינו בהכרח מתעדכן כל יום ולכן יכול להיווצר מצב בו יתקבלו הזמנות למוצר שאינו במלאי. במצב זה יעודכן הלקוח טלפונית ו/או דרך כתובת הדוא"ל שהוזנה על ידו בדבר המחסור וההזמנה תבוטל ועמה החיוב.
  כמו כן, החברה אינה מתחייבת למלאי של מוצר מסוים או למלאי עתידי שלו.
 • לכל מוצר המפורסם באתר יוצגו פרטי המכירה, הכוללים את שם המוצר, מחיר המכירה, מפרט המוצר, תנאי תשלום, דמי משלוח, סטאטוס המוצר (חדש / משומש / עם ליקוי חיצוני), תמונה, וכל פרט רלוונטי אחר (להלן:"פרטי המכירה").
 • ט.ל.ח.: ייתכנו טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר. אם בהזמנתכם חלה טעות כזאת אנו נעדכן אתכם בפרטים הנכונים ותוכלו לבטל או לאשר ולהמשיך בתהליך ההזמנה.

 

מחירים באתר:

 • המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.
 • המחירים המופיעים באתר הינם רלוונטיים אך ורק לרכישה דרך האתר בלבד.
 • במידה והמוצר הוזמן דרך האתר, המחיר המחייב הינו המחיר המופיע באתר (בהנחה כי אין טעות בהקלדת המחיר, במצב זה יעודכן הלקוח טרם ביצוע החיוב).
 • החברה תהא רשאית לשנות או לעדכן את מחירי המוצרים באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 • במידה ולקוח ביצע הזמנה אך לא שילם עבורה, המחיר העדכני והנכון יהיה במועד ביצוע התשלום, גם אם מחיר זה גבוה מהמחיר במועד בו בוצעה ההזמנה בפועל. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לשינוי המחיר מצד החברה, אך יהא רשאי לבטל את הזמנתו בכפוף לתנאי הביטול המצויים בתקנון זה.
 • החברה רשאית להציע מבצעים, הנחות והטבות עבור מוצר אחד, מספר מוצרים או כל המוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במידה ולקוח רכש מוצר מסוים, בעלות שהתבררה כגבוהה מזו של אותו מוצר אשר מוצע למכירה לאחר ביצוע הרכישה, במחיר מוזל (במסגרת הנחה או מבצע כאמור), לא תהיה ללקוח כל תביעה, טענה או דרישה לפיצוי, החזר או שיפוי עבור הפער בין המחיר ששילם למחיר המבצע.

  

הרשמה לאתר לצורך ביצוע הזמנה:

 • לצורך ביצוע הזמנה של מוצר, יידרש המשתתף לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמה, ולאשר כי קרא וקיבל על עצמו את הוראות התקנון (להלן:"הרישום לאתר").
  במסגרת הזמנת מוצרים מהאתר, על המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם, מס' תעודת זהות, כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ופרטים פיננסיים כגון מספר כרטיס אשראי, וכן פרטים נוספים ככל שיידרשו לצורך ביצוע  ההזמנה.
 • משתתף שאינו מעוניין למסור פרטי כרטיס האשראי באתר, יוכל לבקש לבצע תשלום טלפוני. במצב כזה, החברה תיצור קשר עם המשתתף לפי מספר הטלפון שמסר בעת הרשמתו לאתר. ידוע למשתתף, כי כל שיחות הטלפון עם האתר יוקלטו לצורך בקרה, ובעצם פנייתו הטלפונית לאתר לצורך מסירת הפרטים הוא נותן את הסכמתו לכך שהשיחה תוקלט.
 • ככל שתאושר הזמנת המשתמש על בסיס הפרטים האישיים והאחרים שמסר, ותתבצע רכישה, ייחשב המשתמש משלב זה – לקוח.
 • על מנת שההזמנה תאושר ותבוצע ביעילות ובמהירות, יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.
 • המשתמש ו/או הלקוח רשאים לבקש בכל עת מהחברה את מחיקת חשבונם ו/או פרטיהם ממאגר הנתונים של האתר, ובלבד שיעשו זאת בכתב ובפנייה ישירה לחברה.
 • החברה מתחייבת, כי לא תעשה כל שימוש, פרטי או מסחרי, בפרטים האישיים ו/או הפיננסיים אשר יימסרו ע"י משתמשי ו/או לקוחות האתר.
 • החברה אפוא, תהא רשאית למסור פרטים אישיים של משתמשי ו/או לקוחות האתר באם אלו פגעו / עלולים לפגוע בחברה, באי כוחה או בצד שלישי כלשהו, או באם עשו שימוש לרעה בשירותי החברה או האתר או ביצעו מעשה בלתי חוקי. כמו כן, תהא החברה רשאית ואף מחויבת למסור את פרטי משתמשי ו/או לקוחות האתר לרשויות החוק או רשויות משפטיות לפי צווים או דרישות המורים לה על כך לרבות עניינים משפטיים או מחלוקות כלשהן.

 

תנאי תשלום:

 • התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי (לרבות נותנות שירות המשתמשות בסליקת הכרטיס דרך אפליקציית תשלום או מערכת תשלום אלקטרונית) ודרך אתר מאובטח.
 • החברה מתחייבת לא למסור את פרטי כרטיס האשראי או הלקוח לצד ג' שאינו מעורב ברכישה.
 • במקרה בו המשתמש / הלקוח אינו מעוניין להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באתר החנות, יוכל למסור את פרטיו טלפונית ישירות לחברה במספר: 058-5500888.

  

כרטיס אשראי (לרבות אפליקציות תשלום ומערכות תשלום אלקטרוניות):

 • המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.
 • התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי.
 • פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים ועבור כל הזמנה יידרש הלקוח למסור את פרטיו מחדש.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל עסקה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי באתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, והנתונים המועברים בו מוצפנים בתקן PCI DSS המאפשר קידוד הפרטים המועברים ופיענוחם רק על ידי הגורמים המורשים.
 • על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם ייעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר.

 

אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי (לרבות נותנות שירות כגון אפליקציות תשלום ומערכות תשלום אלקטרוניות):

אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי של הלקוח  (להלן:"חברת האשראי") שאת פרטיה יעביר הלקוח במסגרת הרישום  או ימסור הלקוח טלפונית לחברה. החברה תקבל אישור מחברת האשראי  על תוקף הכרטיס ואישור העסקה.

 • עם קבלת אישור/סירוב חברת האשראי לביצוע העסקה, תינתן הודעה מתאימה  ללקוח באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר, כי העסקה אושרה או סורבה ע"י חברת האשראי.
 • ההזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, ומועדי המשלוח יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 • בעת קבלת המוצר, על בעל כרטיס האשראי להציג תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הכוללת מספר זהות. כדוגמת רישיון נהיגה או דרכון ולחתום על תעודת משלוח.
 • בתום השלמת הפרטים בטופס ההזמנה, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח ולאחר החיוב יקבל הלקוח הודעה "טופס גילוי נאות" בדואר האלקטרוני (להלן:"טופס גילוי").
  טופס הגילוי יכלול:
  • שם החברה, מספר ע.פ / ח.פ וכתובתה.
  • התכונות העיקריות של המוצר או של השירות.
  • האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה.
  • תנאים נוספים החלים על העסקה, אם קיימים.

 

זמן אספקה ומשלוחים:

 • המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל ובכפוף ליכולת חברת השליחויות להגיע אליהם. מחירי המשלוח מוגדרים בדף הרכישה, במידה ונבחרה אופציית איסוף עצמי לא יחויב הלקוח בדמי משלוח אך יש לתאם מראש איסוף באחד ממחסני החנות.
 • המשלוחים מבוצעים ע"י "דואר ישראל", אשר מציעה שני סוגי משלוחים:

1)  משלוח רשום – מגיע עד סניף דואר / נקודת איסוף הקרובה לבית הלקוח כפי שנקבע ע"י דואר ישראל.

זמן האספקה, כפי שנקבע ע"י דואר ישראל, הינו 3-7 ימי עסקים (לא כולל שבתות, חגים ומועדים), מרגע השילוח על ידי החברה.

 

2)  משלוח עד בית הלקוח, קרי "דואר שליחים אקספרס" – מגיע לבית הלקוח עם שליח.

זמן האספקה, כפי שנקבע ע"י דואר ישראל, הינו 1-3 ימי עסקים (לא כולל שבתות, חגים ומועדים), מרגע השילוח על ידי החברה.

 

 • זמן אספקת המוצר (הזמן מרגע ההזמנה עד רגע הוצאת המשלוח על ידי החברה) הינו 1-3 ימי עסקים (לא כולל שבתות, חגים ומועדים), כאשר המוצר קיים במלאי.
 • החברה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר המוצר איננו במלאי.
 • היה ומוצר מסוים חסר במלאי, החברה תציע ללקוח מוצר חלופי. במידה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, יהא זכאי לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.
 • הזמנות שיבוצעו עד השעה 12:00 בצהריים יטופלו באותו היום, הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 12:00 יטופלו ביום שלמחרת.
 • הזמנות שיבוצעו ביום חמישי לאחר השעה 12:00 או בימי שישי או שבת - יטופלו כאילו התקבלו ביום ראשון שלאחר מכן.
 •         זמני האספקה הנ"ל משתנים בהתאם לפרמטרים שלא בהכרח בשליטת החברה, כמו תנאי מזג האוויר, מצבים חירום לאומיים (מלחמה, מגיפה, אסון טבע וכו'), שעות עבודה ונהלי עבודה של דואר ישראל וחברות השליחויות השונות ועוד.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המשלוחים באתר בהתאם לצורך ובכפוף לשינויים הנובעים עקב עליית / ירידת מחירים של חברות השליחויות איתן היא עובדתהחברה תעשה כן ללא הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה עקב עליית מחירים כזו.
 • על אף האמור לעיל, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוח תוך מועד אספקה אחר שייקבע לגבי כל מקרה לגופו, ובמקום סמוך ומקובל לפי תיאום מראש עם הלקוח.
 • החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצר במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או חסרה ע"י הלקוח, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו עקב כך.  
 • החברה איננה אחראית על עיכובים כלשהם, ככל שיהיו, שהינם באחריות של חברות השליחויות השונות. עיכובים אלו הינם באחריות נותני שירותי המשלוחים בלבד והחברה לא תהיה אחראית לפצות ו/או לזכות את הלקוח עבור משלוח שהתעכב. החברה תעשה כל שביכולתה למסור את ההזמנות בזמן המהיר ביותר, כאמור על פי המפורט מעלה, ותנסה לסייע באיתור חבילה שהתעכבה. כל טענה בדבר עיכוב או איחור במסירה, תחול כנגד חברת השליחויות.
 • עקב מלחמת "חרבות ברזל" ייתכנו עיכובים במסירת ההזמנות אשר יבוצעו לאחר ה07/10/2023. זמני האספקה הקבועים לעיל אינם מחויבי המציאות וייתכנו עיכובים. זמני המשלוחים עשויים להתארך במספר ימי עסקים עבור כל שיטת משלוח. הזמנים המוערכים הינם 6-14 ימי עסקים למשלוח בדואר רשום ו2-6 ימי עסקים למשלוחי דואר שליחים אקספרס. כאמור, החברה לא תישא באחריות ולא תחויב לפצות ו/או לזכות את הלקוח עבור משלוח שהתעכב עקב המצב הביטחוני.

אחריות ושירות:

 • החברה מוכרת צעצועי אספנות, רובם ככולם ובכלל זה גם אלו המצויים באריזתם המקורית ו/או מוגדרים כחדשים באריזה, הינם צעצועים שהיו בשימוש ו/או בעלות קודמת. לא תינתן אחריות יצרן / יבואן שכן בכל מקרה מדובר בפריטים "משומשים". על אף ההגדרה של מכירת "צעצועים", החברה מכוונת לקהל לקוחות בוגר (18 ומעלה) ולא לילדים, על כן לא תחול כל אחריות על שימוש במוצרים הנמכרים על ידי החברה בידי מי שטרם מלאו לו 18, במידה וייפגמו עקב שימוש לא נכון או לחילופין יגרמו נזק למשתמש. אזהרות על סכנת חנק, בליעה, שריפה או כל פגיעה פיזית אחרת אשר חלים על צעצועים המיועדים לילדים הרי שחלים על כל הפריטים אשר נמכרים באתר, והשימוש בהם מותר כאמור רק מגיל 18 ומעלה.
 • היה וקיבל הלקוח מוצר פגום, בין אם מדובר בפגם קוסמטי או תפעולי של המוצר, יהא רשאי להחזירו לחברה לפי מדיניות החזרת מוצרים.
 • בכל מקרה בו מתחייבת החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא בגין מוצרים שבאתר, תוגבל התחייבות זו לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן ע"י הלקוח ולא מעבר לכך.

  

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים:

 • הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש באתר בתוך 14 יום מיום קבלתם ובלבד כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נפתחו או נעשה בהם שימוש כלשהו, ובמצב זהה לחלוטין בו יצאו את מחסני החברה והתקבלו אצל הלקוח.
  עבור מוצרים אלה יקבל הלקוח זיכוי כספי, בניכוי דמי ההובלה ו-5 אחוז מערך המוצר או 100 שקלים לפי הנמוך מביניהם כקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
  .
 • החברה מוכרת צעצועי אספנות אשר מחירם מושפע רבות ממצב האריזה ומצב המוצר (חדש / משומש ללא אריזה / משומש עם האריזה). היה ולקוח פתח את אריזתו של מוצר במצב "חדש" ו/או פגם בה או פגם במוצר במצב "משומש ללא אריזה" או "משומש עם האריזה" וברצונו להחזיר את המוצר לחברה, תהא החברה רשאית לסרב להחזרה ללא כל דרישת פיצוי או תביעה מצד הלקוח.
 • במקרה של החזרת מוצרים מעבר ל-14 ימים, תהא החברה רשאית לשקול את אישור ההחזרה ובמידת הצורך אף לסרב לה.
 • ככלל, החברה מקבלת החזרות בהתאם לחוק להגנת הצרכן, כפי שנקבע ע"י מדינת ישראל, תשמ"א-1981. סעיף 14ג' לחוק קובע, כי בעסקאות מכר מרחוק, כמו אלו הנעשות באתר, יהא רשאי הלקוח להחזיר או לבטל עסקה לפי התנאים הבאים:
 • ביטול עסקה ע"י הלקוח:

  לתשומת ליבכם, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כעסקת מכר מרחוק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג' בחוק הגנת הצרכן. עסקת מכר מרחוק היא התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
  בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ההודעה בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק תיעשה רק בפנייה בכתב באמצעות משלוח פקס או בדואר האלקטרוני למחלקת השירות של החברה, מפעילת האתר, שפרטיה מופיעים בסעיףיצירת קשר. לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בעל-פה.
  ניתן לבטל עסקה כאמור, מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם.
  אם העסקה מבוטלת עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה בין הפרטים שנמסרו בטופס הגילוי לבין המוצר שהתקבל בפועל ו/או אם לא סופק המוצר במועד שנקבע, החברה תחזיר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם, כל זאת לאחר תאום עם הלקוח ואיסוף המוצר על ידי החברה ו/או עצירת אספקת המוצר ללקוח.
  במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה, החברה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא ייגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במקרה כאמור באחריות הלקוח למסור את המוצר לידי החברה לפי העניין ולשאת בהוצאות ההובלה ככל שיידרשו.
  במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה שנעשה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן, החברה תהא רשאית לתבוע מהלקוח את נזקיה, אם ערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

 • עסקאות שלא ניתן לבטלן:

  לפי חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:
  • טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
  • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.
  • מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
  • מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

החברה מוכרת לעיתים מוצרים אשר הוזמנו במיוחד עבור הלקוח ועל כן מוצרים אלה אינם ניתנים להחזרה ואינם זכאים לביטול עסקה, כקבוע בחוק.

 • ביטול עסקה על ידי החברה:

החברה רשאית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:

  • אם יתברר לחברה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המכירה של מוצר ו/או שירות.
  • עקב תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.
  • אם יתברר, כי במהלך המכירה נעשתה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
  • במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.


   החברה תשלח הודעה על ביטול הרכישה ללקוח בכתובת הדוא"ל שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
   במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור לעיל.

בכפוף ובהתאם לאמור לעיל, במידה ויהא הלקוח רשאי להחזיר הזמנתו, יעשה זאת ע"י שליחת או מסירת המוצרים לכתובת - חזון איש 12, רחובות, על שם "אספניישן". הלקוח רשאי לבחור באפשרות של איסוף המוצר/ים ע"י החברה, אך זאת תעשה כן על חשבון הלקוח ובכפוף לעלות שתיקבע על ידה.

 

מדיניות פרטיות:

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם משתמשי ו/או לקוחות האתר לפי צרכיה ובלבד שיהיו קשורים בתהליך ביצוע הזמנה, רכישה או קבלת מידע רלוונטי מהלקוח עבור המשך תקין של שילוח ההזמנות והרכישות שביצע. כמו כן, רשאית החברה ליצור קשר עם משתמשי ו/או לקוחות האתר במידה ובחרו להירשם לשירות קבלת דיוור אלקטרוני מהחברה, או במקרה של "נטישת סל קניות" (בחירת מוצרים והוספתם לסל ללא סיום תהליך הרכישה) וזאת על ידי אחד מאמצעי התקשורת שיבחר הלקוח להשאיר - כתובת דוא"ל או מספר טלפון. למשתמש ו/או ללקוח לא תהיה עילה לתביעה או לדרישת פיצוי או טענה כלשהי על הפרת הזכות לפרטיות שכן הסכים להירשם ו/או להשאיר פרטי יצירת קשר ובלבד למטרות הנ"ל.
 • החברה לא תיצור קשר עם מי ממשתמשי האתר ו/או לקוחותיה שלא לצרכים הנ"ל.
 • האתר מקושר ליישומי הרשת החברתית "מטא" - "Meta", ביניהם "Facebook" ו-"Instagram", ואלו מקבלות הרשאה לגשת למידע הבא אודות משתמשי ולקוחות החברה: שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מגורים, איכון מיקום, כתובת IP (Internet Protocol) ו"סוכן המשתמש" של הדפדפן (ניתן לקרוא הסבר על המושג כאן). נתונים אלו הם חלק מהסכם ומדיניות הפרטיות של "מטא" - "Meta" ועל כן אינם ניתנים לשינוי ואינם בשליטת החברה. למשתמש ו/או ללקוח לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה בנוגע לשיתוף נתונים אלו אודותיו. יצוין, כי לא ייעשה כל שימוש לרעה בנתונים הללו ומטרתם היא ייעול תהליך המכירה של האתר תוך הבנת "התנהגות" הלקוח בעודו משתמש ו/או רוכש מוצרים באתר.

האמור לעיל הוא בהתאם לחוק הספאם [סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב - 1982].

 

אבטחת מידע:

 • החברה נעזרת בשיטות ההצפנה והאבטחה המתקדמות ביותר מסוגן בישראל כדי לשמור על המידע האישי של המשתמשים ו/או הלקוחות.
 • החברה משתמשת בתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), התקן המתקדם להצפנת מידע פיננסי באינטרנט.
 • במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות במקרה של חדירה למחשבי החברה.
 • החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי משתמשי ולקוחות האתר אלא לצרכי תפעול האתר וטיפול בהזמנות או תיקי משתמשים / לקוחות בלבד, כמפורט בתקנון זה ו/או באתר.
 • החברה עושה מאמץ לספק למשתמשים וללקוחות שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל באי כוחה. במקרה כאמור לא תהיה כל אחריות לחברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י לקוחות אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

 

הגבלת אחריות החברה:

 • החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים ישירים שייגרמו ללקוח או מי מטעמו שרכש מוצר באמצעות האתר ובאתר בלבד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף מכל מין וסוג שהוא.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, גבולות האחריות של החברה לכיסוי נזק ישיר שייגרם ללקוח או מי מטעמו, מוגבלות לסך השווה לכפל שווי המוצר שנרכש.

 

הדין וסמכות השיפוט:

 • על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 • סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז מרכז המוסמכים לדון בעניין.

 

שירות לקוחות ויצירת קשר:

החברה משתדלת לתת ללקוח מענה לכל שאלותיו ובעיותיו, אם צצות כאלה.

לשאלות בנושא שירות לקוחות ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:

 • טלפון שירות לקוחות או למשלוח הודעה: 058-5500888
 • כתובת דוא"ל: contact@asfanation.toys

  

בעת ביצוע הזמנה באתר, הלקוח יכול לבחור לאשר קבלת תכנים פרסומיים ומבצעים מהחברה – הלקוח יכול להסיר עצמו מרשימת התפוצה בקישור המופיע בתחתית ההודעה שיקבל. במקרה של בעיה בהסרה ניתן ליצור קשר טלפונית עם החברה במספר 058-5500888 או בכתובת הדוא"ל:  contact@asfanation.toys

 

טל"ח